Τα σύγχρονα αυτοκίνητα διαθέτουν μια πλειάδα συστημάτων ασφαλείας, τα οποία αποτρέπουν ένα ατύχημα ή μειώνουν τις επιπτώσεις, προστατεύουν αν προκληθεί μια σύγκρουση, ενώ ειδοποιούν για βοήθεια αν γίνει ένα σοβαρό τρακάρισμα. Για την τρίτη περίπτωση, αναλαμβάνει το eCall.

Στην πλειοψηφία τους, τα καινούργια αυτοκίνητα εξοπλίζονται με μια συσκευή, που είναι συνδεδεμένη με το πανευρωπαϊκό σύστημα eCall, για την πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

Το σύστημα eCall που διαθέτουν τα οχήματα πραγματοποιούν αυτόματη κλήση στο 112, στην περίπτωση που για παράδειγμα ενεργοποιηθούν οι αερόσακοι και υποδηλώνουν περίπτωση σοβαρού ατυχήματος. Επίσης, το eCall μπορεί να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα, εάν χρειαστεί. Το μόνο που χρειάζεται να γίνει, είναι να πατηθεί το μπουτόν «SOS» στην κονσόλα της οροφής και αμέσως θα γίνει κλήση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Το κουπί «SOS» σε κάποια αυτοκίνητα διαθέτει κάλυμμα, έτσι ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα πατήματός του από λάθος.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το σύστημα αποτελεί μια υποστηρικτική μέθοδο επικοινωνίας που μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό ή άλλο επιβάτη να επικοινωνήσει με συγκεκριμένα τμήματα διάσωσης των δημοσίων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Στη διάρκεια της κλήσης έκτακτης ανάγκης, το σύστημα μεταδίδει δεδομένα του οχήματος προς την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης, όπως τη θέση του αυτοκινήτου, τον τύπο του αυτοκινήτου και τον αριθμό πλαισίου.

Το σύστημα δεν ενεργοποιείται από όλα τα ατυχήματα. Εάν ωστόσο ενεργοποιηθεί από κάποιο ατύχημα, θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Στην περίπτωση σύγκρουσης, μην περιμένετε να πραγματοποιήσει την κλήση το σύστημα εάν μπορείτε να το κάνετε εσείς. Καλέστε αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προκειμένου να αποφύγετε τυχόν καθυστέρηση στο χρόνο ανταπόκρισης.

Να σημειωθεί τέλος, ότι το σύστημα διαθέτει εφεδρική μπαταρία και υποδεικνύει πότε χρειάζεται να αντικατασταθεί. Εξυπακούεται ότι όταν εμφανιστεί η σχετική ένδειξη, πρέπει αμέσως να γίνει αλλαγή της μπαταρίας.