Ο όρος στυτική δυσλειτουργία αναφέρεται στην αδυναμία ανάπτυξης και διατήρησης της στύσης του πέους κατά την σεξουαλική επαφή. Λόγω της ύπαρξής της μπορεί να υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχολογία του άνδρα, όπως η χαμηλή αυτοεκτίμηση και να δημιουργηθούν δυσκολίες στη σχέση.

Η στυτική δυσλειτουργία αποτελεί το πλέον συχνότερο σεξουαλικό πρόβλημα στον άνδρα και επηρεάζει περισσότερους από 150 εκατομμύρια άνδρες παγκοσμίως, ενώ σύμφωνα με μελέτες το ποσοστό αυτό αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2025. Το 80% των περιπτώσεων οφείλονται κυρίως σε οργανικούς παράγοντες και στην ύπαρξη κάποιας ασθένειας όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, τα νευρολογικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν έπειτα από χειρουργική επέμβαση του προστάτη καθώς, επίσης, και οι ανεπιθύμητες παρενέργειες της φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνει ο ασθενής. Στο 10% των περιπτώσεων που οφείλονται σε ψυχολογικούς παράγοντες, όπως αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα, συχνά φαίνεται να υπάρχει καλή ανταπόκριση με κάποιο εικονικό φάρμακο (placebo).

Αρκετές μελέτες αναφέρουν ότι η στυτική δυσλειτουργία μπορεί να προκαλέσει εκνευρισμό, αίσθημα ματαίωσης, άγχος και κατάθλιψη τόσο στον ίδιο τον άνδρα όσο και στην/στον σύντροφό του. Πολλές φορές, δε, είναι πιθανό να οδηγήσει σε χωρισμό και/ή διαζύγιο. Η πλειονότητα των ερευνών καταδεικνύουν την σημαντικότητα της συμμετοχής της/του συντρόφου στην επίλυση του σεξουαλικού αυτού προβλήματος. Έχει βρεθεί ότι άνδρες με στυτική δυσλειτουργία είναι περισσότερο πιθανό να αναζητήσουν βοήθεια από ειδικούς και να ακολουθήσουν μια θεραπεία, όταν η/ο σύντροφος εμπλέκεται ενεργά σε όλη τη διαδικασία.

Ο ρόλος της/του συντρόφου φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικός και καταλυτικός από την ανίχνευση και διάγνωση του προβλήματος μέχρι και την εκπαίδευση, συμβουλευτική και επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας. Οι συνέπειες της στυτικής δυσλειτουργίας στην/στον σύντροφο φαίνεται να είναι σχεδόν ίδιες με αυτές που έχει στον ίδιο τον ασθενή. Επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της σεξουαλικής ζωής και των δύο συντρόφων και την ποιότητα της συντροφικής τους σχέσης. Σε ζευγάρια που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα, έχει παρατηρηθεί μείωση της μεταξύ τους οικειότητας, μείωση στην ανταλλαγή φιλιών και μείωση στα προκαταρκτικά παιχνίδια.

Σε σχετική μελέτη βρέθηκε ότι ο γυναικείος οργασμός σχετίζεται με την σοβαρότητα της στυτικής δυσλειτουργίας. Συγκεκριμένα το 74%, το 50% και το 32% των γυναικών καταφέρνουν να έχουν οργασμό κατά την σεξουαλική επαφή, όταν οι σύντροφοί τους έχουν ήπια, μέτρια και σοβαρή στυτική δυσλειτουργία, αντίστοιχα. Η στυτική δυσλειτουργία φαίνεται να είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την ύπαρξη σεξουαλικού προβλήματος στη γυναίκα, όπως διαταραχή διέγερσης, διαταραχή τους οργασμού και πόνο κατά την σεξουαλική επαφή.

Αναφορικά με τις ομοφυλοφιλικές σχέσεις, φαίνεται ότι η επικράτηση της στυτικής δυσλειτουργίας είναι ίδια με αυτή στις ετεροφυλικές σχέσεις. Και εδώ ο ρόλος του συντρόφου είναι σημαντικός και η εμπλοκή του στην θεραπεία και στην συμβουλευτική θεωρείται εξίσου απαραίτητη για την καλή έκβαση του προβλήματος.

Η διάγνωση της στυτικής δυσλειτουργίας συχνά επιφέρει αρνητικές ψυχολογικές συνέπειες και δημιουργούνται σκέψεις που συχνά περιλαμβάνουν την ανησυχία ότι η/ο σύντροφος θα χάσει το ενδιαφέρον και θα αναζητήσει κάποια άλλη σχέση, ενώ αντίστοιχα η/ο σύντροφος μπορεί να σκέφτεται ότι δεν είναι επιθυμητός και να δημιουργούνται υποψίες απιστίας. Η έλλειψη επικοινωνίας και η προσπάθεια απόκρυψης του προβλήματος μεταξύ των συντρόφων συχνά οδηγεί σε αρνητικά αποτελέσματα, ενώ αντίθετα το μοίρασμα και η συζήτηση τόσο μεταξύ των συντρόφων όσο και με τους ειδικούς, αυξάνει τις πιθανότητες επίλυσης του προβλήματος.

Η στυτική δυσλειτουργία δεν θεωρείται πλέον ένα αμιγώς αντρικό πρόβλημα, αντίθετα πρόκειται για μια διαταραχή (αφορά το σώμα και το μυαλό) που απασχολεί το ζευγάρι εξίσου στις ετεροφυλικές και ομοφυλοφιλικές σχέσεις. Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες σύντροφοι των ανδρών που πάσχουν από στυτική δυσλειτουργία έχουν σημαντικό ρόλο στη θεραπεία και στην έκβαση αυτής και μπορούν να επωφεληθούν ανάλογα.